Money House - doradcy finansowi

polityka prywatności

Money House Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na niniejszych stronach www oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych, świadczonych Użytkownikom strony, a jedynie celom informacyjnym.

Money House Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zmian w zawartości części lub całości strony www, w terminie wybranym przez siebie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników.

Użytkownicy strony www.money-house.pl mogą z niej korzystać bez potrzeby informowania Money House Sp. z o.o. o tym, kim są, a także bez wyjawiania jakichkolwiek informacji o sobie. Nasze serwery sieciowe rejestrują nazwy domen, nie zaś adresy e-mailowe odwiedzających. Informacje te gromadzone są po to, by zmierzyć liczbę wejść na stronę, przeciętny czas spędzany na stronie, dla identyfikacji przeglądanych stron, oszacowania stopnia wykorzystania naszego Serwisu oraz ewentualnego polepszenia jego jakości.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości przesłania wniosku kredytowego lub zapytania drogą elektroniczną, uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane do przygotowania wstępnej oferty oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Przekazanie Money House Sp. z o.o. adresu e-mail Użytkownika i wyrażenie zgody na wykorzystanie go w celach korespondencyjnych jest warunkiem rozpoczęcia rozpatrywania wniosku. Informacje dotyczące złożonego wniosku będą kierowane do Użytkownika drogą elektroniczną, telefonicznie, ewentualnie pocztą. Gromadzonych danych Money House Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika.

Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji, z wyłączeniem protokołu SSL, z reguły nie mają charakteru poufnego i są narażone na ingerencję osób trzecich, dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien dokonać całkowitego zamknięcia strony po wysłaniu zapytania.

Do informacji osobowych i telefoniczno-adresowych mają dostęp wyłącznie osoby odpowiednio do tego przygotowane i na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. nr 100, poz. 1024).

W sporadycznych przypadkach Serwis korzysta z technologii zwanej "cookies", która poprzez serwer HTTP, obsługujący domenę money-house.pl, zapisuje na komputerze Użytkownika krótkie notatki, ułatwiające w przyszłości identyfikację Użytkownika. Możliwe jest wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi "cookies", bez konsekwencji w postaci jakichkolwiek utrudnień w poruszaniu się po stronie.

Najwyższymi restrykcjami objęte zostaną wszelkie działania, naruszające prawo autorskie oraz prawo znaku towarowego Money House Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody wydawcy Portalu zabrania się kopiowania i przetwarzania części lub całości zawartych na nim materiałów, powielania rozwiązań informatycznych, oraz linkowania do strony money-house.pl

Money House Sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za Politykę Prywatności własnego Portalu internetowego. Strona www.money-house.pl może zawierać odnośniki do innych witryn naszych partnerów, nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane praktyki dotyczące ochrony prywatności.

Money House Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami przedłożonej Polityki Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.